Pratesi Leather Bag for Woman Artemisia 299/22 King – Artemisia K299/22 Cherry